Periyodik Muayene ve Kontrol

Periyodik Muayene ve Kontrol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yürütmesinde olan 25.04.2013 Tarih ve 28628 Sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin amacı işyerlerinde kullanılan iş ekipmanlarının sağlık ve güvenlik çerçevesinde uyulması gereken asgari şartları belirlemektir. Yönetmelik çerçevesinde iş yerinde kullanılan ekipmanların uyması gereken ulusal ve uluslararası standartlar bulunmaktadır ve belirtilen kriter ve aralıklarda gerekli uygunluk kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Yani çalışma ortamında, çalışanların maruz kaldığı risklerin belirlenmesi, kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılması zorunluluktur.

Periyodik Muayene ve Kontrol Neden Yapılır?

Periyodik Muayene ve Kontroller iş güvenliğinin sağlanması amacıyla belirli aralıklarla yapılmaktadır. Bu kapsamda iş ekipmanları gerekli yeterlilik ve uygunluk şartlarına göre incelenir. İş ekipmanı; bir işin yapılmasında istifade edilen, makine, alet, tesis ya da tesisat olarak tanımlanmaktadır. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği çerçevesinde belirtilmiş olan süreleri aşmamak kaydıyla gerekli kontroller yapılır.
Periyodik Muayene ve Kontroller çerçevesinde kontrolü sağlanan iş ekipmanlarının güvenlik seviyesi, iş yerinde tesis edilen sağlık ve güvenlik tedbirlerinin de birincil göstergesidir. Muayene ve kontroller çerçevesinde tespit edilecek olan noksanlık ve aksaklıkların derhal giderilmesi iş kazalarını önlenmesi noktasında son derece önemlidir. Bunun yanından iş ekipmanlarında görülecek noksanlık ve aksaklıkların giderilmesi ekipmanların düzgün ve istenilen şekilde çalışmalarına ve üretim seviyesinde istenmeyen düşüşlerin yaşanmasına da engel olacaktır. Sonuç olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen bu yönetmelik ile aynı anda hem işverenin hem işçinin korunması hedeflenmektedir.

Periyodik Muayene ve Kontrolleri Kimler Yapabilir?

Periyodik Muayene ve Kontroller, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan yönetmelik çerçevesinde belirli kişiler tarafından yapılabilir. Bu çerçevede;

• Basınçlı kaplar, kaldırma iletme ekipmanları, yangın ve havalandırma tesisatlarını muayene ve kontrolleri makine mühendisleri ve makine teknikerleri tarafından yapılabilir.
• Elektrik tesisat kontrolleri, paratoner ve topraklama testleri elektrik ya da elektrik-elektronik mühendisleri ve teknikerleri tarafından yapılabilir.
• TÜRKAK tarafından akredite edilen kuruluşlar her türlü ölçme ve kontrol işlemlerinin yapılması için ideal kuruluşlardır.

Periyodik Muayene Ve Kontrol Nedir?

İş ve can güvenliği açısından son derece önemli olan periyodik muayene ve kontrol, iş ekipmanlarının özellikle işe başlamadan olmak üzere günlük, haftalık ve aylık olarak herhangi bir arıza veya aksaklığın yaşanmaması, kaza risklerinin önlenmesi ve/veya en aza indirgenmesi adına düzenli olarak test edilip analiz edilmesine denir. Ayrıca bu periyodik muayene ve kontroller yasal bir zorunluluktur.

Periyodik Muayene Ve Kontrol Kapsamındaki İş Ekipmanları

Yönetmeliğe göre periyodik muayene ve kontrollere zorunlu tutulan iş ekipmanları; basınçlı kaplar, kaldırma ve iletme ekipmanları, tesisatlar ve tezgahlar olmak üzere dört ana başlıkta toplanır. Buradaki basınçlı kaplar, gaz veya patlayıcı depolama veya genleşme tankları, kalorifer, buhar, pişirme kazanları, hidroforları ve pistonlu kompresörler gibi 0,5 ve üzeri bar basıncı altında çalışan ekipmanları; kaldırma ve iletme ekipmanları forklift, inşaat cephe asansörleri, transpalet, vinç, yürüyen merdiven ve bantları; tesisatlar, elektrik, havalandırma ve yangın gibi tesisatları ifade ederken tezgahlar da ağaç işleme, kaynak ve torna tezgahları gibi ekipmanları içerir.

Periyodik Kontrol Ve Muayeneler Ne Zaman Ve Nasıl Yapılır?

Periyodik muayene ve kontrolleri yapacak olan kuruluşların öncelikle “ISO/IEC 17020” standardında yetkilendirilmiş olması gerekmektedir. Yetkilendirmede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilidir. Ve Bakanlığın yetkilendirdiği kuruluşlar tarafından bu ölçümler yapılmaktadır.
Periyodik muayene ve kontrollerin yönetmelikte belirlenmiş olan azami süreler dikkate alınması kaydıyla işletme veya kuruluşların yaptırmış oldukları risk analizi sonuçlarının değerlendirilmesine bağlı olarak belirlenen muayene ve kontrol periyotlarına göre yapılması gerekmektedir. Tabi burada iş ekipmanlarının kullanım sıklığı ve çalışma koşulları da önemli rol oynar ve buna bağlı olarak muayene ve kontrol aralıkları daha da kısaltılabilir. Çünkü iş ekipmanlarına bağlı olarak yaşanabilecek herhangi bir kaza işvereni sorumlu kılar.
Makine/elektrik teknikerleri, makine/elektrik yüksek teknikerleri ve makine/elektrik mühendislerince yapılacak olan periyodik muayene ve kontroller cihazlarla test, ağırlık, görsel, hidrostatik testler ve tahribatsız muayeneler şeklinde yapılmaktadır. Ağırlık testleri, kaldırma ve iletme ekipmanlarına; hidrostatik testler, yangın tesisatlarına; görsel testler, havalandırma tesisatlarına; cihaz testleri de basınç kapları ve elektrik tesisatı gibi ekipmanlara uygulanır.

Periyodik Muayene ve Kontroller Nasıl Yapılır?

  • Hidrostatik Testler
  • Ağırlık Testleri
  • Görsel Testler
  • Tahribatsız Muayeneler
  • Özel Cihazlar Yardımı ile Tespitler

İlgili Makaleler

Ağustos 17, 2021

Yerli İmalat Durum Belgesi