Yerli İmalat Durum Belgesi

Yerli İmalat Durum Belgesi, elektrik enerjisi üretilen tesislerin kullandığı akşamların yurt içinde ima edildiğine ya da üretildiğine dair sanayicilerden talep edilen belgeye verilen addır. Resmi Gazete’nin 19.06.2011 tarihinde 27969 sayısında yayımlanmış olan, “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan aksamların Yurt içinde İmalatı Hakkındaki Yönetmelik” gereğince yeminli mali müşavir ve firma tarafından hazırlanarak odalarca onaylanan yönetmelik ekinde yer alan bu belgenin alınabilmesi için öncelikle kapasite raporunun alınması gereklidir. Bu belge, jeotermal enerjisine dayalı, biyokütle enerjisine dayalı, yoğunlaştırılmış ve fotovoltaik güneş enerjisine dayalı, rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi ve hidroelektrik üretim tesisi olmak üzere tüm elektrik enerjisi üreten tesislerden talep edilir.

Yerli İmalat Durum Belgesi İçin Gerekli Evrak Listesi

• Firma antetli kâğıdına yazılmış ve firma tarafından onaylanmış müracaat dilekçesi.
• Geçerli kapasite raporunun örneği aslı ya da fotokopisi
• Yeminli Mali Müşavir ve talep sahibi firma tarafından hazırlanmış ve ıslak olarak onaylanmış 3 adet Yerli İmalat Durum Belgesi
• Firma tarafından hazırlanmış ve onaylanmış, Yerli İmalat Durum Belgesine konu olan ürünün işyerinde hangi makinalar tarafından ve hangi imalat aşamalarından geçerek imalat edildiğine yönelik teknik bilgi içeren not.
• Yerli İmalat Durum Belgesini hazırlayıp onaylayan Yeminli Mali Müşavir tarafından hazırlanmış imal edilen ya da üretilen ürünün yerli katkı ile üretildiğine dair mali analiz raporunun örneği.

Resmi gazeteye göre başvuru yapılan üretim tesisinde yer alan yerli aksam ve aksam imalatında kullanılan her bir yerli bütünleştirici parça için yerli imalat kullanım belgesi, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre işlem yapan Yeminli Mali Müşavir tarafından düzenlenmesi zorunluluğu en önemli şartlardan birisidir. Ayrıca yine resmi gazeteye göre Yerli İmalat Kullanım Belgesinin ekinde aşağıdaki belgelere yer verilmesi zorunludur:

• Aksam/bütünleştirici parçaya ait irsaliye ve fatura bilgi tablosu,
• YMM faaliyet belgesi,
• Yerli imalat kullanım belgesinde imzası olanlara ait imza sirküleri,
• Aksam/bütünleştirici parça ve sistem tedarikçisine ait ticaret sicil kaydı,
• Yerinde tespit tutanağı.

İlgili Makaleler

Ağustos 18, 2021

Kapasite Raporu