Yerli Malı Belgesi Yenileme

Kamu ihalelerine katılabilmek ve KOSGEB destekleri kapsamında Yerli Malı Belgesinin sağladığı %15 fiyat avantajından faydalanabilmek için yerli malı belgesi alınmış olmalı ve geçerlilik süresinin güncel olması gerekir. Bildiğiniz üzere Yerli Malı Belgesi alındığı tarihten itibaren bir yıl süre için geçerli olan bir belgedir. Bu süre sonunda belgenin yenilenmesi gerekmektedir. Yerli Malı Belgesine sahip firmaların yukarıda bahsettiğimiz avantajlardan faydalanması için Yerli Malı Belgesinin geçerlilik sürelerini geçirmeden yenileme başvurularında bulunmaları gerekmektedir. Burada çoğu kez karşılaştığımız sorun firmaların Yerli Malı Belgelerini yenilemede geç kaldıklarıdır. Danışman olarak size tavsiyemiz; Yerli Malı Belgesinin süresi dolmadan en az 20 gün önce gerekli evrakların toparlanması ve belgenin süresinin bitmesini beklemeden odaya yerli malı belgesi başvuru evraklarının verilmesi uygun olacaktır. İş süreçlerinizin aksamaması ve ticari kayıp yaşamamanız için çalışmaların bu yönde yapılması en uygun çözüm olacaktır.

Yerli Malı Belgesinin Yenilenmesi Neden Gereklidir?

Bir ürünün yerli malı olup olmadığının anlaşılabilmesi için üretim – oluşturma süreçlerinde minumum %51 yerli katkı materyallerinin kullanılması zorunludur. Yerli Malı Belgesi sayesinde işletmeler kamu ihalelilerinden ve Kosgeb desteklerinden ilave %15 oranında avantajla fayda sağlayacaklardır. Yerli malı belgesinin alınması hem işletmelere ihalelere katılabilme imkânı tanır hem de fiyat indirimi sunar. Bunun yanı sıra yerli malı üretimi sırasında tamamen yerel kaynaklar ön planda tutulduğu için yerel istihdam da desteklenmiş olmaktadır. Böylece birden fazla nedenden dolayı alınan yerli malı belge talepleri yurt ve millet olgusuna da katkı sunabilmektedir. Bu sebeplerden dolayı Yerli Malı Belgelerinin yenilenmesi gerekmektedir. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Yerli Malı Belgelerinin vize yaptırılması ve geçerliliğinin devam etmesi gerekmektedir.

Yerli Malı Belgesi Güncelleme – Süre Uzatımı İçin Gerekli Evraklar

Yerli malı belgesinin yenilenebilmesi yani Yerli Malı Belgesi süresinin bir yıl daha uzatılması için Yerli Malı Belgesi dosyasının yeniden hazırlanması gerekir. Yerli Malı Belgesi süresinin bir yıl daha uzatılması için başvuruda bulunulan evrakların ilk başvuruda hazırlanan evraklarla aynı olduğunu belirtiriz. Yenileme başvurularında da ilk başvurudaki gibi evraklar sıfırdan hazırlanır. Yerli Malı Belgesi güncelleme yapılacağı zaman ilk başvurudaki gibi evrakların yeniden toparlanması ve hesaplamaların o yılın verileri esas alınacak şekilde hazırlanması gerekmektedir. İlk başvurudan da hatırlayacağınız gibi bir hayli meşakkatli bir çalışma sonunda alınan bu belge yenilemede de aynı çabayı harcamaktayız. Bunun için belge süresinin bitmesini beklemeden önce evrakları toparlamak ve hesaplamaları yapmak gerekir. Yerli Malı Belgesi yenilemesi için gerekli evrakları aşağıda dikkatinize sunuyoruz.

1. İmza Sirküleri (Noter Onaylı)
2. Vergi Levhası
3. Sanayi Sicil Belgesi
4. Varsa Marka Tescil Belgesi
5. Son Aya Ait Personel Sigorta Bildirgeleri ve Tahakkuk Fişleri
6. Son Aya Ait Elektrik Su, Doğalgaz, Kira ve Yemek Faturaları
7. Yerli Malı Belgesine Konu Olacak Ürünlerden Birer Adet Satış Faturaları
8. Ürüne Girdi Olarak Kullanılan Malzeme ve Bileşenlerin Faturaları Ve Faturaları Alınan Firmalardan Sanayi Sicil Belgeleri İstenmeli. Sanayi Sicil Belgesi olmayan ürünler ithal kısmına yazılır.
9. Mali Müşavirin Ruhsat Sureti, Mali Müşavirlik Firmasının Faaliyet Belgesi, Mali Müşavirlik Firması İle Aranızda Yaptığınız Hizmet Sözleşmesi
10. Yerli Malı Belgesi Ücreti Ödene Dekontu
11. Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi, Yerli Malı Belgesi Taahhütnamesi Her Ürün Ayrı Ayrı Hazırlanmış Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli

Yerli Malı Belgesi Yenileme Danışmanlık Hizmeti

Bildiğiniz üzere Yerli Malı Belgesi düzenlendiği tarih itibari ile 1 yıl sonra yenilenmesi gerekir. Yerli Malı Belgesi başvurusu için oldukça detaylı bir şekilde hazırlanması gereken başvuru dosyası siz değerli müşterilerimizin oldukça zamanını almaktadır. Bazı durumlarda ise iş süreçlerinizi aksatmaktadır. Belgenin zamanında alınamaması ise size ticari olarak kayıplar yaşatabilmektedir. Bazen de Yerli Malı Belgesinin zamanı geçtiğinde yenileme başvurusunun unutulması ve veya zamanında yapılmaması sıkılıkla karşılaştığımız bir sorundur. Yerli Malı Belgesi vize işlemleri son dakikaya sıkışır ve işin içinden çıkılmaz bir hale gelir. Bu durumda yapılması gereken en doğru iş iyi bir danışmanlık firması ile çalışmak olacaktır. Bildiğiniz üzere Yerli Malı Belgesinin alınabilmesi için ön koşullardan en önemli iki unsur firmanın geçerlilik süresi devam eden Kapasite Raporu ve vizesi yapılmış Sanayi Sicil Belgesi olması gerekir. Eğer bu iki belgeye sahip değilseniz danışmanlarımız sizlere bu belgelerin alınması destek olacaklardır. Akre Group Danışmanlık şirketimiz İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Sanayi Odasından aldığınız Yerli Malı Belgesi, Kapasite Raporu gibi evrakların çıkarılması için kapsamlı bir danışmanlık hizmeti vermektedir. Ticaretinizin devam etmesi ve ihtiyaç duyduğunuz birçok belgenin temini konusunda hızlı ve güvenilir çözümler sunan danışmanlık firmamızdan rahatlıkla hizmet alabilirsiniz.

Yerli Malı Belgesi Kaç Güne Çıkar

Şirketiniz için alacağınız birçok belgenin size ne zaman teslim edileceği aklınızdaki en önemli sorulardan birisidir. Değerli okurumuz yukarıda da bahsettiğimiz gibi Yerli Malı Belgesi çıkarılabilmesi için öncelikle firmanızın Kapasite Raporu ve Sanayi Sicil Belgesi olması gerekir. Şimdi bu üç belgenin ortalama ne kadar zamanda çıkabileceğine bakalım.
Kapasite Raporu firmanızın bağlı bulunduğu oda tarafından çıkarılır. Süreç hakkında bilgi vermemiz gerekirse; 3 aşama ile özetleyebiliriz. Birinci aşama danışmanlık firması tarafından gerekli evrakların toparlanması ve odaya müracaat edilmesidir. Bu süre ortalama bir iki günü bulmaktadır. İkinci aşamada Ticaret Odası ve veya Sanayi Odasından Kapasite Raporu denetimine gelinir. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra oda evrakı TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ne gönderir. Denetim ve rapor taslağının TOBB’ne gönderilmesi yaklaşık bir hafta sürmektedir. Bazı özel durumlarda (Belgenin aciliyeti) bu süre iki üç güne kadar düşebilir. Üçüncü aşama ise TOBB onayıdır. Onay için TOBB’ne gönderilen evraklar elektronik ortamda sıraya alınır ve ilgili mühendis raporu inceler. Eğer raporda hata ve eksiklik yok ise elektronik ortamda onaylar ve başvuru yapılan odaya gönderir. Bu süre ise genellikle beş günü geçmemektedir. Kısaca özetlememiz gerekirse Kapasite Raporu yaklaşık on gün içerisinde onaylanmış olur.
Sanayi Sicil Belgesi kaç güne çıkar? İlk kez alınacak sanayi sicillerde sıfırdan kapasite raporundaki bilgiler, üretim yeri bilgileri, ar-ge bilgileri gibi bilgiler Sanayi Sicil Bilgi sistemine girilerek başvuru yapılır. Kapasite Raporu Sanayi Sicil Bilgi Sistemine yüklenir. Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ndeki memur dosyayı inceler eksiklik yok ise Sanayi Sicil Belgesi yaklaşık beş gün içerisinde hazırlanmış olur. Yeni uygulama ile sanayi sicil belgesi sisteme girilerek online ortamda firma tarafından sistemden alınır. Bildiğiniz üzere Kapasite Raporundaki değişiklikler, adres ve nevi değişiklikler olduğu zaman da Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden gerekli güncellemelerin yapılması gerekir. Tarafımızdan yapılan bu güncellemelerin onay işlemleri de ortalama 5 gün içerisinde sonuçlanır.
Yerli Malı Belgesi Kaç güne çıkar sorunuza gelince; Kapasite Raporunu sıfırdan aldığımızı düşünürsek Kapasite Raporunun çıkma süresi 10 gündü. Sonrasında Sanayi Sicil Belgesi çıkarmalıyız ve veya güncellemelerini yapmalıyız. Bu sürede aşağı yukarı 5 gündü. Şimdi sıra Yerli Malı Belgesinde, diğer makalelerimde de bahsettiğim gibi Yerli Malı Belgesi dosyasının hazırlanması hesaplamaya konu faturalar ve sanayi sicil belgelerin toparlanması oldukça zaman almakta. Yerli Malı Belgesi başvurusunu da üç aşamada değerlendirmemiz gerekirse ilk olarak başvuru için evrakların toparlanması ve gerekli hesaplamaların yapılması gelmektedir. Bu süre siz değerli firmaların bize sunacağı evrakların ne kadar çabuk hazırlanacağına bağlı olmaktadır. Genellikle evrakların toparlanması bir haftayı bulmaktadır. Evraklar tarafımıza ulaştıktan sonra hesap cetvellerinin tamamlanması bizim tarafta iki günü geçmemektedir. Yani toplamda aşağı yukarı dosyanın tamamlanıp ilgili odaya sunulması bazı durumlarda on günü bulabilmektedir.

İkinci aşamada Ticaret Odası ve veya Sanayi Odasına evrakların sunulması ve eksper tarafından inceleme olmaktadır. Bu süre genellikle iki günü geçmemektedir. Eksper tarafından incelenen dosya TOBB’ne onay için gönderilir. Yerli Malı Belgelerinin TOBB tarafından onayı en fazla üç iş günü sürmektedir. Sonuç olarak Yerli Malı Belgesinin çok aksi bir durum olmadıkça başvurudan size teslim süresi yaklaşık olarak en kısa bir hafta en uzun süre ise yirmi gün gibi bir süreyi bulmaktadır. Henüz Kapasite Raporu ve Sanayi Sicil Belgeniz de yok ise toplamda bu süre bir ayı bulabilmektedir. Yerli Malı Belgesi alacak firmaların bu süreleri dikkate almaları ve başvurularını zamanında yapmaları önemlidir. Danışmanlarımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz. Makalemizi dikkatli bir şekilde okuduğunuz için teşekkür ederiz.

İlgili Makaleler

Ağustos 18, 2021

Yerli Malı Belgesi Yenileme

Ağustos 18, 2021

Yerli Malı Belgesi Ücretleri