Sanayi Sicil Belgesi Danışmanlık

Sanayi Sicil Belgesi, 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu’nda bahsi geçen ve tanımı yapılan işletmelerin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında tutulacak sanayi siciline kayıt yaptırmak suretiyle alması gereken bir belgedir. Bu belgeyi alan kuruluşlara birtakım yükümlülükler getirilmekle beraber, farklı konularda faydalar da sağlanmaktadır. Kuruluşların belgesini iki yılda bir vize yaptırması ve belgenin geçerli olduğu süre boyunca meydana gelen değişiklikleri Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine bildirmesi gerekmektedir. Sanayi Sicil Belgesi’nin öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen kuruluşlara idari para cezası verilebilmektedir.

Hangi Kuruluşlar Sanayi Sicil Belgesi Kapsamındadır?

Kanunun birinci maddesi hangi işletmelerin belge kapsamında olduğu konusunda bilgi vermektedir. Bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini makine, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler sanayi işletmesi, buralarda yapılan işler sanayi işleri ve buraları işletenler sanayici sayılır. Bunun yanında, 7033 sayılı kanun ile de bilişim sektöründe faaliyet gösterip teknoloji ve / veya yazılım üretimi yapan kuruluşlarda sanayici olarak değerlendirilmekte ve Sanayi Sicil Belgesi kapsamına girmektedir.

Sanayi Sicil Belgesi Nasıl Alınır?

Belge alması gereken işletmeler, şu belgeleri doğru bir şekilde hazırladıktan sonra Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine başvuru yapmalıdır:

  • Sanayi Sicil Beyannamesi
  • Yıllık İşletme Cetveli
  • Kapasite Raporu
  • Ticaret Sicil Gazetesi
  • Kira Sözleşmesi

Sanayi Sicil Belgesi’nin İşletmelere Getirdiği Faydalar

Belgeyi alan kuruluşlar, aldığı sorumlulukların ve yükümlülüklerin yanı sıra birçok avantajı da elde etmektedir. Sanayi Sicil Belgesi, işletmelere özetle şu faydaları sağlamaktadır.

1. Elektrik faturalarının sanayi abonesi tarifesi üzerinden ödenmesi. Bunun yanında ayrıca, elektrik faturalarından alınan %2 TRT payından muaf olurlar.
2. Kamu kuruluşlarının işletmelere verdiği desteklerden faydalanması şansının doğması
3. İhraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV tecil-terkin uygulamasından yararlanma
4. Sanayi Sicil Belgesi, yerli malı belgesi almanın bir ön koşuludur.
5. Yeni iş imkanları oluşturur.

İlgili Makaleler

Ağustos 18, 2021

Yerli Malı Belgesi Yenileme

Ağustos 18, 2021

Yerli Malı Belgesi Ücretleri