ISO 5001 Enerji Yönetimi Belgesi

ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Standardı ile enerji kullanımı ve tüketim dahil olmak üzere enerji performansınızı en üst seviyede tutabilirsiniz.

ISO 50001 Enerji Yönetim Standardı kuruluşların enerji verimliliği, enerji kullanımı ve tüketim dahil olmak üzere enerji performansını sürekli geliştirmesini amaç edinen uluslararası geçerliliği ve tanınırlığı olan önemli bir standarttır.
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, büyüklükleri, coğrafyaları veya faaliyet konusu ne olursa olsun tüm işletmeler için uygulanabilir bir sistemdir. İşletmeniz yoğun enerji tüketiyor, sera gazı emisyonları düzenleme veya mevzuatıyla karşı karşıya olan bir sektörde faaliyet gösteriyor ise, ve enerji kayıplarınız var ise ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemini işletmenizde uygulamanız gerektiği açık bir şekilde ortadadır.

ISO 50001 Sisteminin işletmenizde uygulanmasıyla birçok fayda sağlayacaksınız. Bunları kısaca özetlememiz gerekirse;

Maliyetlerde düşüş görülür
Pazarda rekabet gücü artar
Sürekli takip edilen enerji tüketimleri ve çalışma koşulları ile ortaya çıkabilecek arızalar önlenir
Değişen enerji fiyatlarından daha az etkilenme gerçekleşir
Enerji kullanımlarına ilişkin yasal düzenlemelere uyum sağlanır
Sera gazı emisyonları azaltılarak mevcut ve gelecekte karşılaşılacak yasal düzenlemelere uyum sağlanır.

Enerji Yönetim Standardına sahip olmak için neden bir danışmanlık kuruluşu ile çalışmalıyım sorusu hepimizin aklına gelir. ISO 50001 Sisteminin işletmenizde etkin bir şekilde kurulması ve işletilmesi ancak çok disiplinli bir çalışma ile olabilir.
Çalışmanın temeli işletmenizdeki enerji performansınızın doğru bir şekilde belirlenmesi ve yapılacak çalışmaların bu veriler üzerinden yapılması ile başlar. Akre Group danışmanları Enerji Verimliliği çalışmaları ile işletmenin neler kazanacağını somut bir şekilde ortaya koyar. İyi hazırlanmış performans raporu ve teknik analizler ile enerjinin doğru izlenmesine önemli bir katkı sağlar. Yönetimin ve tüm çalışanların enerji verimliliğine doğru bir şekilde odaklanmasını sağlar. İşletme körlüğü dediğimiz olguyu ortadan kaldırır. Yaptığımız güvenilir finansal analizler ile karar vermede doğru yaklaşımları benimsemeniz sağlanır. ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin kurulması ve doğru işletilmesi için üst yönetimin desteğini talep eder ve alır. Bu sebeplerden dolayı doğru kurgulanmış bir enerji yönetim sistemi, doğru bir şekilde seçilmiş bir danışmanlık firması ile başlar diyebiliriz. Sektördeki bilgi birikimimizi ve tecrübemizi sizlerin başarılı olmanız için kullanıyoruz. İstek ve beklentilerinizi biliyor sizlerle en kısa zamanda bir araya gelmek istiyoruz.

İlgili Makaleler

Ağustos 15, 2021

ISO 22301 İş Sürekliliği