ISO 50001 Enerji Yönetimi Danışmanlığı

ISO 50001, uluslararası düzeyde kabul görmüş bir Enerji Yönetimi Standardı olup, ISO 9001 ve ISO 14001 ile bütünleşmiş bir standarttır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri Standardı, firmalara enerji yönetim sistemlerinin kurulması noktasında gerekli olan uygulamaları sağlamayı amaçlayan önlem ve uygulamalar bütünüdür. ISO 50001 Belgesi enerjinin firmalara tarafından verimli olarak kullanılmasını öngörmektedir. Bu standartlara uygunluk gösteren firmalar, olumlu geri dönüşleri en kısa zaman içerisinde gözlemleyebilirler. Enerjinin verimli kullanılması, firmalar için enerji maliyetlerini kısacağı için giderlerin azalması noktasında öncelikli olarak faydalı olmaktadır.
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri Standardı ile enerji tasarrufunun yanında çevre ile barışık ve sürdürülebilir bir üretim tekniğinin temini noktasından da son derece önemlidir.

ISO 50001 Enerji Yönetimi Bize Ne Kazandırır?

  • Firmaların, üretim süreçlerinde kullandıkları enerjiyi daha verimli kullanmalarına olanak tanır.
  • Kaynak yönetiminde iletişimi kolaylaştırır ve şeffaf bir yönetim süreci oluşturulmasına olanak tanır.
  • Enerjinin verimli kullanılmasına yönelik tüm uygulamaları teşvik eder, yenilerin önünü açar.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesini Kimler Alabilir?

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri Standardı, hangi ölçek ve büyüklükte olursa olsun, kamu kurumu ya da özel kurum farkı olmaksızın bütün kuruluşlar tarafından uygulanabilir. Bu standardın sağlanmasında yatan temel faktör gönüllülük faktörüdür. Beklenen, firmaların söz konusu standartları belgelendirme sağlamak amacı ile değil, uygulamaların hata geçirilmesinin yaratacağı faydalar nedeni ile tercih etmeleridir. Bugün dünya çapında faaliyet gösteren bir milyondan fazla firma birçok standardı uyulamaya almaktadır. Bu noktada ISO 50001 Enerji Yönetim her geçen gün artan bir öneme sahip bulunmaktadır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Nasıl Kurulur?

ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin kurulmasında öncelikli adım, kullanılan enerjinin daha verimli kullanımının tesisi amacıyla bir politika belirlenmesidir. Belirlenen politika sonrasında ortaya konan hedeflere nasıl ulaşılacağına yönelik amaçlar ortaya konur. Bu noktada daha doğru ve sağlıklı kararların alınabilmesi için verilerden ve ölçüm sonuçlarından yararlanılmalıdır. Faaliyet gösteren sistemi üzerinde gerekli incelemelerin yapılması ve sistem etkinlik derecesinin belirlenmesi gerekmektedir. ISO 50001 Enerji yönetim sistemi, bir kereye mahsus olarak uygulanacak politikalar bütünü olmaktan çok süreklilik içeren bir uygulamadır ve enerji yönetiminin sürekli olarak iyileştirilmesini hedefler.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Danışmanlığı

Akre Group Danışmanlık alanında uzman kadrosu ile enerji verimliliği çalışmalarından elde ettiği bilgi ve tecrübeyi Enerji Yönetim Sistemi kurulumu danışmanlık hizmetlerine de yansıtmaktadır. Akre Group Danışmanlık işbirliği ile kuracağınız Enerji Yönetim Sistemi ile kuruluşunuzda tüketilen enerji ölçülebilir, yönetilebilir hale gelecek ve aynı zamanda enerji verimliliği açısından iyileştirmelerin sürekliliğini sağlayacaktır. Yapılacak olan interaktif eğitimler sayesinde çalışanlarınızda, kendi faaliyet ve davranışlarının enerji tüketimine etkisi konusunda farkındalık oluşturacaktır.
Bizden alacağınız ISO 50001 Danışmanlığı sonrasında firmanızda şeffaf enerji akışının sağlanması, enerji akışının sürekli izlenmesi ile enerji verimliliğinin sürekli kılınması, tasarım ve satın alma uygulamalarının enerji performansıyla ilgili olarak değerlendirilmesi, veri analizi vasıtasıyla enerji tasarrufu potansiyelinin belirlenmesi, enerji maliyetleri ve sera gazı emisyonlarının azaltılması, çalışanların farkındalığının artırılması, yasal gerekliliklere uygunluğun sağlanması, kuruluş imajına ve rekabetçi yapısına katkı sağlaması, vergi avantajları sağlaması, kuruluş modernizasyonu için itici güç oluşturması gibi birçok fayda sağlanacaktır. Bu sebeplerden dolayı Akre Group Danışmanlık firmamızın iletişim linkinden hemen danışmanlarımız ile iletişime geçebilirsiniz. Bizleri tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

İlgili Makaleler

Ağustos 15, 2021

ISO 22301 İş Sürekliliği