ISO 27001 Bilgi Güvenliği Belgesi

27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi bilgi varlıklarınızı yönetme yükümlülüklerinizi yasal gereksinimlere göre yaptığınızı garanti eden bir sistemdir.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) ile işbirliği içinde olan Uluslararası Standartlar Organizasyonu’nun (ISO) bir ürünü olup 2005 yılında yayınlanmıştır. ISO / IEC 27001 Standardı, genel olarak beğenilen güvenlik sistemleri teknikleri ve yönetim uygulamalarının geliştirilmesini içeren bir sistemdir.
ISO / IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi sistemlerinin güvenliğini arttırmak için oluşturulmuş tüm dünyada geçerliliğe sahip bir standarttır. Standarda duyulan ihtiyacın temelinde işletmelerin özel ve gizli bilgilerinin hassasiyetle korunma ihtiyacı ve bilgi güvenliği risklerinin artması gelmektedir.
Bu nedenle ISO 27001 Belgesi, giderek artan sayıda bilgi güvenliği ihlali, bilgi güvenliği ile ilgili birçok mevzuat ve uyumluluk gereksinimleri ve müşteri beklentilerine cevap verebilmeniz için alınması gereken önemli bir belgedir.
Bilgi Güvenliği Sisteminizin belgelendirilmesi, bilgi güvenliği yönetim sistemi standardının gerekliliklerine bağlı olduğunuzun yetkili ve akredite bir kuruluş tarafından teyit edilmesi anlamına gelmektedir.
Bu belge ile kuruluşunuzun bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulmasını, uygulanmasını, çalıştırılmasını, izlenmesini, gözden geçirilmesini, korunmasını ve geliştirilmesini sağladığınız 3. Taraflarca anlaşılması sağlanmış olur.

ISO 27001 belgesine sahip olduğunuzda;

Bilgi Güvenliği açığı ve bu risklerinin bilgi yönetimi sistemlerine olası etkilerini belirleyecek etkili bir bilgi risk değerlendirme mekanizmasını kurmuş olacaksınız.
ISO 27001, sistem güvenliği konusunda modern teknolojilerin derinlemesine analizi ile kapsamlı bir bilgi güvenlik kontrol sisteminin geliştirilmesini gerektirir bu sebeple işletmeleri sürekli geliştirmeye teşvik edecek bir sisteme sahip olmuş olacaksınız.
ISO 27001 sistemi, kuruluşları veri sistemlerini potansiyel ihlallerden korumada etkili bir yönetim sistemi kurmaya zorladığı için riskler ve tehditleri daha önceden belirlemede bir metodolojiniz ve olacağından bu risk ve tehditlerden etkilenmeyeceksiniz.
ISO 27001 Belgesine sahip olduğunuzda şirket yönetimi ve çalışanları Bilgi Güvenliği Taahhütleri ve Politikalarına karşı yükümlülüklerini yerine getirmeleri konusunda farkındalık kazanırlar.
Şirketin her kademesinde bilgi güvenliğinin sağlandığını gösterir.

İlgili Makaleler

Ağustos 15, 2021

ISO 22301 İş Sürekliliği