ISO 22301 İş Sürekliliği

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı

ISO 22301, piyasa içerisinde yer alan hemen her kuruluşun belirli bir iş sürekliliği sistemi oluşturması ve yönetmesi için gereksinimleri ifade eden tanımdır. İş sürekliliğinin sağlanabilmesi için kuruluşa özel planların hazırlanması, uygulamaya geçirilmesi, risklerin azaltılması, izleme ve incelemelerin devam ettirilebilmesi için ISO 22301 iş sürekliliği gereklidir.
Kurum içerisinde iş sürekliliğinin sağlanması ve risklerin en aza indirilmesi için büyük önem taşıyan ISO 22301 iş sürekliliği, aynı zamanda müşterilerinize karşı kurumsal bir duruş sergileyebilmeniz için de çok önemlidir. ISO 22301 iş sürekliliği kapsamında hazırlanan planlamalar sayesinde kurumlar kötü senaryolara karşı da B planı geliştirmektedir. Böylece beklenmedik durumlarda işletme zarara uğramadan bu durumu telafi etme yoluna gitme şansı bulmaktadır.

ISO 22301 İş Sürekliliği Standardının Genel Özellikleri

ISO 22301 iş sürekliliği, farklı tip ve büyüklüklerdeki işletmeler için önem taşır. Denenmiş ve test edilmiş olan bir çerçeve sunması bakımından kurum planlamasının doğru bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Kurum içi iş sürekliliğinin sağlanması için önemli olduğu gibi ISO 22301 iş sürekliliği sayesinde müşteri ihtiyaçlarının göz önüne alınmasında da katkılıdır. Standart gereksinimlerin belirlenmesinde, kesintiler yaşanması halinde de iş sürekliliğinin devam ettirilmesinde etkilidir.
Şirket kayıplarını en aza indirmek için gerekli görülen ISO 22301 iş sürekliliği organizasyon içeriği, liderlik, planlama, destek, operasyon, performans değerlendirme, iyileştirme maddeleri kapsamında ele alınmaktadır.
Şirketleri ISO 22301 iş sürekliliği için gerekli sertifikasyon sürecini başlatmadan önce sistemi kendi bünyesinde kurabilmek için danışmanlık hizmetine ihtiyaç duyar. Firmamız ISO 22301 iş sürekliliği danışmanlığı alanında yetkili ve uzman kadrosu ile hizmet vermektedir.

ISO 22301 İş Sürekliliği Belgelendirme Nasıl Yapılır?

ISO 22301 iş sürekliliği sertifikasyonu alınabilmesi için belirli şartların oluşmuş olması gerekmektedir. Firmamız danışmanlık için başvuran kurumun ISO 22301 iş sürekliliği yönetim sistemi ihtiyacını belirleme, ISO 22301 iş sürekliliği yönetim sistemi kurulumunun oluşması, gerekli uygulamaların yapılması, belgelendirme başvurusunun gerçekleştirilmesi ve belgelendirme denetimi alanında sizlere yardımcı olmaktadır.
Kuruluşun potansiyel tehlikelere karşı bilgi sahibi olması, potansiyel risklerin belirlenmesi, kriz planının hazırlanması konusunda da destek sağlanmaktadır.

İlgili Makaleler

Ağustos 15, 2021

ISO 22301 İş Sürekliliği