Yıllık İşletme Cetveli

Sanayi Sicil Belgesi Yıllık İşletme Cetveli Danışmanlık

Sanayi Sicil Belgesi olup Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ne kayıt olan her işletme, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 5. Maddesine göre, üretim faaliyetleri ile ilgili bilgileri, yıllık işletme cetveli formatında T.C Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ne elektronik ortamda giriş yapmak zorundadır. Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ne kayıt yaptıran her işletme bir önceki yıla ait faaliyetlerini Yıllık İşletme Cetveli ile bildirmelidir. Yıllık İşletme Cetveli, her yıl Nisan ayının sonuna kadar mutlaka girilmelidir. İşletmeler, bu cetvel ile bir önceki seneye ait üretim faaliyetlerini en geç 30 Nisan 23:59’a kadar bildirmelidir. Aksi takdirde yine Sanayi Sicil Kanunu’nun 9. maddesi gereğince işletmelere cezai işlem uygulanmaktadır.

Yıllık İşletme Cetveli ile İlgili Önemli Hususlar

1-) Yıllık işletme cetveli yasal olarak her sene düzenlenmesi gereken bir işlemdir.
2-) Belirlenen süre zarfında bu işlemi gerçekleştirmeyen işletmelere para cezası verilmekle beraber, iki sene üst üste yıllık işletme cetveli sunmayan işletmelerin mevcut durumda çalışıp çalışmadığını yerinde denetlemek üzere İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından denetçiler gönderilir.
3-) İşletmesi kapanan veya üretimini durduran firmaların Sanayi Sicil Belgesi’nin iptal ettirmesi ve bu durumu derhal gerekli makamlara bildirmesi gerekmektedir.
4-) İşletmenin faaliyetlerini durdurduğu veya tamamen kapandığı yıla ait yıllık işletme cetvelinin girilip girilmeyeceği konusunda İl Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Müdürlüklerinden teyit alınmalıdır.
5-) Yapılan görüşmeler sonunda ilgili yıla ait bir giriş yapılması talep edilirse işletme, yine aynı süre zarfında (bir sonraki yılın Nisan ayı sonuna kadar) gerekli girişi yapmalıdır.
6-) Yıllık işletme cetveli girişleri, doğrudan işletme sahibi veya işletme sahibinin yetki verdiği kişi ya da kişiler tarafından yapılabilmektedir.
7-) Yıllık işletme cetvelinde, sadece işletmenin üretim adetleri değil, aynı zamanda, ilgili dönemde elde ettiği ciro, tükettiği toplam enerji miktarı, çalıştırdığı işçi sayısı vb. gibi bilgiler de yer almalıdır.
8- ) Bir işletme, üretim faaliyetlerinin başladığı tarihi takip eden iki ay içerisinde Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ne kayıt yaptırmalıdır. Aksi takdirde, işletmeye para cezası verilesi söz konusudur.
9-) İşletmeler, üretimlerine geçici süre ara verdiği takdirde, bu durumu yine İl Bilim Sanayi Ve Teknoloji Müdürlüklerine bildirmelidir.

Sanayi Sicil Belgesi Yıllık İşletme cetveli girişleri için danışmanlık hizmeti veren şirketimizden destek alabilirsiniz. Yıllık İşletme cetvelinin çok dikkatli bir şekilde hazırlanması ve ibraz edilmesi gerektiğini hatırlatır iyi çalışmalar dileriz.

İlgili Makaleler

Ağustos 18, 2021

Kapasite Raporu