Yerli Malı Belgesi Merak Ettikleriniz

Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi Nedir Nasıl Doldurulur?

Yerli Malı Belgesi Başvuru dilekçesi Yerli Malı Belgesi alınacak ürünün model, tip, seri numarası, ürün kodu ve ürün cinsi gibi bilgiler ile firmanın birçok bilgisinin yer aldığı bir evraktır. Yerli Malı Belgesi başvuru dilekçesinde Yerli Malı Belgesi için gerekli evrak listesi de bulunmaktadır. Gerekli evrakların bu liste referans alınarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Yerli Malı Belgesi Taahhütnamesi Nedir Nasıl Doldurulur?

Yerli Malı Belgesi Taahhütnamesinde firma unvanı, ürün adı, Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli ekli sayfa sayıları, Hesaplamaya konu ürünün yerli katkı oranının yazılı olduğu evraktır. Bu evrakın alt bölümünde ise “Yerli Malı Tebliği” kapsamında hazırlanan yerli katkı oranı hesabını içeren evrakta yer alan hesaplamanın doğruluğunu ve resmi kayıtlara uygunluğunu, aksi yönde bir tespitin bulunması halinde her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluğun kabulünü, Yerli Malı Belgesi’nin geçerlilik süresi boyunca yerli katkı oranının %51’in altına düşürülmeyeceğinin taahhüt edildiği firma tarafından onaylanan bir evraktır. Yerli Malı Belgesi başvurusu esnasında dosyaya ilave edilen bir belgedir.

Yerli Malı Belgesi Başvurusunda Kapasite Raporu ve Sanayi Sicil Belgesi Gerekliliği

Yerli Malı Belgesi müracaatında istenilen belgelerden olan kapasite raporu ve sanayi sicil belgesi müracaat esnasında mutlaka güncel olmalıdır. Kapasite Raporu ve Sanayi Sicil belgelerinde üretim konuları kısmında tanımlı olmayan ürünlere Yerli Malı Belgesi düzenlenmez. Aynı zamanda kapasite raporunda yazılı olan fakat sanayi sicil belgesinde olmayan ürünlere de yerli malı belgesi düzenlenmez. Sanayi sicil belgesindeki ürünlerin kapasite raporuna uygun olarak düzenlenmiş olması ve vizesi güncel olması gerekir. Bir diğer konu ise sanayi sicil belgesi üzerindeki üretim yeri adresinin kapasite raporu ile uyuşmasıdır.
Bir diğer konu ise kapasite raporu ve sanayi sicil belgelerinin geçerlilik süreleridir. Değerli okurumuz yerli malı belgesi almaya kadar verdiniz. Fakat sanayi sicil belgesi vizesinin ve kapasite raporunuzun süresinin bitmesine 2 ay var. Aklınıza gelecek soruyu tahmin edebiliyorum. Acaba Yerli Malı Belgesi bu süreler referans alınarak mı çıkacak. Elbette hayır. Yerli Malı Belgesi geçerlilik süresi 1 yıldır. Dolaylı olarak kapasite raporunun geçerlilik süresine 1 gün bile kalsa Yerli Malı Belgesi 1 yıllığına düzenlenecektir.

Ticaret Borsalarının Yerli Malı Belgesi Düzenlemede Rolü

Ticaret Borsaları yalnızca Bitkisel veya hayvansal bir ürün herhangi bir sınai işlemden geçmeden ticareti yapılacaksa bu ürün için Yerli Malı Belgesi ticaret borsası tarafından düzenlenir. Yerli katkı oranı % 100 ‘dür. Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli talep edilmez. Ancak bu ürünler sınai bir prosesten geçiyor ise (Paketleme, Pişirme, Dilimleme, Kurutma) firmanın bağlı bulunduğu ticaret odasından ve veya sanayi odasından çıkarılması gerekiyor.

Yerli Malı Belgesi İlk Müracaatı ve Yenileme Başvurusu

Değerli okurumuz bildiğiniz üzere Yerli Malı Belgesi 1 yıllığına düzenlenen bir belgedir. Bu belge ihtiyaç duyduğu anda hızlı bir şekilde alınabilecek bir belge değildir. Yanı Yerli Malı Belgesi düzenlenmesi için yapılan müracaat dosyalarının eksiksiz olarak tamamlanması, eksper tarafından teknik yönden incelemesi ve Yerli Malı Belgesinin TOBB ve veya TESK tarafından onaylanması süreci bazı durumlarda uzayabilmektedir. Bu sebeple Yerli Malı Belgesi başvurusu ve yenilemesinde en az 10 gün öncesinde dosyanın tamamlanması ve ilgili odaya sunulması önemlidir. Bilinmesi gereken bir diğer konu ise Yerli Malı Belgesi yenileme başvurularında da ilk başvuruda olduğu gibi evrakların sıfırdan hazırlanması gerektiğidir. Yerli Malı Belgelerinin hızlı ve hatasız bir şekilde çıkarılması için danışmanlık şirketimizden hizmet almanızı öneririz. Yerli Malı Belgesi konusunda uzun yıllar tecrübesi olan danışmanlarımız iş süreçlerinizi aksatmadan Yerli Malı Belgesinin alınmasında sizlere önemli bir destek sağlayacaktır.

Yerli Malı Belgesi Almanın Olmasa Olmaz Şartları

1. Bakanlık tarafından düzenlenen Sanayi Sicil Belgesine sahip sanayi işletmeleri tarafından üretilmesi ve Sanayi Sicil Belgesindeki “Üretim Konusu” içeriğinde yer alması.
2. Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması.
3. Ürünün yerli katkı oranının en az %51 olması şartı aranmaktadır. İkinci aşamada ise TOBB Yerli Malı Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esaslarına göre yapılan başvuru sonucunda firmanın bağlı bulunduğu oda tarafından düzenlenir.

Yerli Malı Belgesi Geçerlilik Süresi

Yerli Malı Belgesi geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren bir yıldır. Kapasite Raporu ve Sanayi Sicil Belgesi süresi bitmiş olsa bile bu süre yine bir yıldır. Süresi dolan yerli malı belgelerin yenileme işlemlerini danışmanlık firmamızdan hizmet alarak yapabilirsiniz. Yerli Malı Belgelerinin yenileme işlemleri ilk başvuruda olduğu gibi Yerli Malı Belgesi müracaatında istenilen evraklardan oluşmaktadır. Yerli Malı Belgesi Dilekçesi, Taahhütnamesi ve Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli baştan düzenlenir, ilgili kişiler tarafından onaylanır ve ekinde istenilen evraklar ile birlikte ilgili odaya sunulur. Bu işlemler her yenilemede tekrardan yapılır.

Yerli Malı Belgesi Ücretleri

2021 yılı Yerli Malı Belgesi ücretlerine yerli malı belgesi ücretleri makalemizden ulaşabilirsiniz. Bu ücretler güncel olmakla birlikte başvurudan önce danışmanlarımızdan yerli malı belgesi danışmanlık ücreti ve resmi ücretleri tekrardan teyit etmeniz faydanıza olacaktır.

Makine Teçhizat Kalıp ve Yazılım Ürünlerinde Yerli Malı Belgesi Olan Ürünlere Kosgeb’in Verdiği Destek Limiti

Bildiğiniz üzere Kosgeb destek ödemesi talep edilen makine ve teçhizat alımlarında Yerli Malı Belgesi olan ürünleri desteklemektedir. Kosgeb’ten destek ödemesi talep eden firmalardan Yerli Malı Belgesi talep edilir. Alınacak makine ve teçhizat için geri ödemesiz destek oranına % 15 (on beş) ilave edilerek destek ödemesi yapılır. KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım (Tekno Yatırım) Destek Programı kapsamındaki yatırımlarda Yerli Malı Belgesi olan ürünlere sağlanan destek oranı bazı hallerde % 30 (otuz) olarak da verilmektedir.
Destek ödeme talebinde bir gider için yerli malı belgesi beyan edilmiş ise belgenin, gidere ait fatura tarihi veya fatura tarihinden sonra alınması halinde destek programı süresi içerisinde alınmış olması şartı aranır. Aksi takdirde destek sağlanmaz. Bu konuya dikkat etmeniz önemlidir. Kosgeb’in Yerli Malı Belgesine sahip firmaların ürünlerini daha rahat satabilmesine olanak sağlayan bu destekleri takdir ediyoruz. Orta – yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerin yerli üreticiler tarafından üretilmesi ve bu ürünlerin ticari olarak satılması ülkemiz ekonomisine oldukça katma değer sağlamaktadır.

Yerli Katkı Oranı Hesap Cetvelini Doldururken Bu Ürünlere Dikkat

Yerli Malı Belgesi alımında bazı ürünlerin yerlilik oranı oldukça düşük çıkmakta. Bir başka deyişle ithal girdi oranı yerli girdilere oranla oldukça yüksek çıkmakta. Bundan dolayı özellikle gıda işleme makinelerinde ve veya teknoloji düzeyi yüksek ürünlerde yerli malı belgesi almamız daha da zorlaşıyor.
İmal ettiğiniz ürünlerde kullandığınız paslanmaz çelik ürünleri, rulmanlar, makina üretimindeki kayışlar, plastik hammaddeler, pnömatik devre elemanları, otomatik sigortalar, kontaktörler, röle, elektronik malzemeler, elektrik elektronik kumanda üniteleri, elektrik ampulü, LED sürücü ve ampulü, batarya, pil vb. malzemeler ithal olan ya da ithal olma olasılığı yüksek girdilerdir. Eğer ürettiğiniz ürünlerde bu malzemelerden fazla tüketiyorsanız ürünün yerlilik oranı da haliyle düşük olacaktır. Bu ürünleri mümkün oldukça yerli üreticilerden almanız sizin için faydalı olacaktır.

Yerli Malı Belgesi ve Sanayi Sicil Belgesi Hakkında Kritik Bilgi

Yerli üretici olduğunu bildiğiniz ama Sanayi Sicil Belgesine ulaşılamayan yani sanayi sicil belgesi temin edilemeyen ürünler Yerli Katkı Oranı Hesap Cetvelini doldururken bizleri oldukça uğraştıran ve zamanımızı alan bir konu. Bakanlığın lonca.gov.tr web adresinden sanayi sicil belgesi bulunan firmaları rahatlıkla bulabiliriz. Firmayı bulduktan sonra ekran çıktısı almamız yeterli olacaktır. Bu durumda sanayi sicil belgesi aranmaksızın (başvurunun yapıldığı oda kontrolünü yapacak) yerli girdi olarak kabul edilir. Tabi dikkat etmemiz gerek konu ise sanayi sicil belgesinin güncel olup olmadığı ve bahse konu ürünün üretim faaliyet konularında olup olmadığıdır. Bir diğer not ise bu işlemi sadece sanayi sicil belgesi bulunamaması durumlarında yapmamız gerektiğidir.

Yerli Malı Belgesi Kaç Güne Çıkar

Akre Group Danışmanlık çalışanları Yerli Malı Belgesi, Kapasite Raporu ve Sanayi Sicil Belgesi gibi bir çok belgenin çıkarılması konusunda oldukça deneyimli ve pratiktirler. Bildiğiniz üzere yukarıda bahsettiğimiz her üç belge de oldukça uğraşı sarf edilen, belirli denetimler ve gözetimler sonucu düzenlenen belgelerdir. Eksiksiz ve hatasız başvurunun önemi burada devreye giriyor. Eğer bir başvuru dosyası hatasız bir şekilde hazırlanırsa kurumlar tarafından çok fazla bekletilmeden işleme alınıyor. Yerli Malı Belgesinin kaç günde hazırlanacağı tamamen Yerli Malı dosyasının danışmanlık kuruluşumuzun ve siz değerli müşterimizin doğru iş birliği ve çalışması ile doğru orantılı olacaktır. Eğer dosya tam ve eksiksiz olarak hazırlanmış ise Yerli Malı Belgesi en fazla 1 hafta içerisinde düzenlenmektedir.

İlgili Makaleler

Ağustos 18, 2021

Yerli Malı Belgesi Yenileme

Ağustos 18, 2021

Kapasite Raporu

Ağustos 18, 2021

Yerli Malı Belgesi Ücretleri