Sanayi Odası Üyelik İşlemleri

Odalara Üyelik İşlemleri Zorunluluğu

Tüm bölgeler için geçerli olan, merkezi veya üretim tesislerinden en az birisi (7 bölge için ayrı ayrı belirtilmiş olan) sınırları içinde bulunan ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’na göre sanayici sayılan işletmelerin sanayi odalarına ve veya Ticaret Odalarına kayıtlı olması zorunluluğu ilgili borsalar odasında bildirilmiştir. 1.6.2004 tarih ve 25479 sayılı Resmi Gazetede yürürlüğe giren ve yayınlanan 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun sanayicilik ve Odalara kayıt yükümlülükleri bildirilmiştir. İlgili bölümleri ise sanayi tanımı (madde 5), odalara kayıt zorunluluğu (madde 9), değişiklikleri bildirme zorunluluğu (madde 10) ile bildirilmiştir.

Sanayi Odası Üyelik İşlemleri

Sanayi odası üyeliği istenilen evraklar;

• Eksiksiz doldurulan firma kaşeli ve imzalı üyelik başvuru formu,
• İşyerinde bulunan makine/tesisat ile alakalı hususların olduğu firma yetkilisinin doldurup imzalandığı sınai hüviyet beyannamesi,
• Firmanın kuruluşunun ilan edildiği ve diğer ilanların da olduğu ticari sicil gazetesinin asılları ve ticaret sicil müdürlüğünden alınan tasdikli örneği,
• Tüzel kişilikler içim temsilcilerin ve gerçek kişiler için de firma sahibinin noter onaylı imza sirküleri,
• Tüzel kişilikler için temsilcilerin ve gerçek kişilikler için firma sahibinin yeni çekilmiş 3 adet fotoğrafı,
• Tüzel kişilikler için temsilcilerin ve gerçek kişilikler için firma sahibinin onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği,
• Tüzel kişilikler için temsilcilerin ve gerçek kişilikler için firma sahibinin ikametgah ilmühaberi veya tezkeresi,
• İş yeri firmanın mülkiyetinde bulunuyor ise tapunun fotokopisi kira ise üzerinde firmanın tescilli unvanının bulunduğu kira kontratı,
• Sinai hüviyet beyannamesinde yazılı makine ve tesisatın firma mülkiyetinde olup olmadığının kontrolünün sağlanması için makine alış fatura fotokopileri,
• İçinde bulunulan yılın en son ayına ait aylık en az 10 işçi için SGK prim bildirgeleri ve tahakkukları,
• Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belgenin fotokopisi

belgelerinin tamamının eksiksiz bir şekilde bildirilmesi gereklidir. Tüm bu belgelerin istenilen yere düzgün ve eksiksiz iletilmesi durumunda Sanayi Odası Üyelik İşlemleri tamamlanarak üyeliğiniz oluşması sağlanacaktır. Akre Group Danışmanlık firmamız İstanbul Sanayi Odası Üyeliği, Kocaeli Sanayi Odası üyeliği taleplerinizi en hızlı ve doğru bir şekilde sonuçlandırmanızda sizlere en yüksek kalitede danışmanlık hizmeti vermektedir. Sanayi Odasına üyeliğinizi takip eden diğer belgelerin çıkarılması konusunda da hizmet veren danışmanlık firmamızdan İstanbul Sanayi Odası Kapasite Raporu, İstanbul Sanayi Odası Yerli Malı Belgesi, İstanbul Sanayi Odası İmalat Yeterlilik Belgesi gibi evrakların çıkarılması konusunda da danışmanlık desteği alabilirsiniz.

Sanayi Odası Üyelik Avantajları

Sanayi Odaları görev ve yetkileri yasa ile belirlenmiş, kamu kurumu niteliğinde mesleki kuruluşlarıdır. 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’na göre sanayici sayılan işletmelerin sanayi odasına kayıt yaptırmaları zorunludur. İşletmelerin iş hacimleri ve personel sayıları arttıkça Sanayi Odalarına kayıt yaptırmaları ve üyelikleri de zorunlu hale gelmektedir. Bu bölümde sanayi odalarına kayıt yaptıran firmaların avantajlarına değinelim.

– Sanayi Odalarının teknolojik alt yapısı ticaret odalarına göre daha güçlü ve organizedir. Bu yüzden bir çok işleminizi online olarak yapabilirisiniz.
– Odaların Ulusal ve Uluslararası birçok etkinliğine ücretsiz katılabilirsiniz.
– Sanayi Odasına kayıtlı firmaların finans bulma konusunda daha avantajlı oldukları söylenebilir.
– Yurtdışı fuarlarda oda üyelerinin ürünlerini ve hizmetini tanıtan etkinlikler sağlanmaktadır.
– Sanayi Odası bünyesinde organize edilen birçok yurt dışı geziye katılım sağlayabilirsiniz.
– Yıl içerisinde planlı ve veya plansız birçok eğitim ve seminerlere çalışanlarınızız ücretsiz gönderebilirsiniz.
– Yurt dışı işbirliği tekliflerinden ve ihalelerden haberdar olursunuz.
– Sektörel görüş ve önerilerinizi üst kanallara daha rahat iletebilirsiniz. Çözüm için önerilerinizi birebir devlet yetkililerine iletebilirsiniz.
– Sanayi Odalarının ev sahipliği yaptığı sergi, fuar, kültür ve sanat etkinliklerine katılabilirsiniz.
– Sanayi Odalarının gerek merkez adresleri gerekse temsilcilikleri sayesinde işlerinizi çok pratik bir şekilde halledebilirsiniz.
– İhtiyaç duyduğunuz Kapasite Raporu, Yerli Malı Belgesi, İmalat Yeterlilik Belgeleri gibi evraklarınızın hızlı bir şekilde düzenlenmesi sağlanır.
– Ve en önemlisi Sanayi Odası’na kayıtlı firmaların prestij anlamında bir adım önde oldukları kaçınılmaz bir olgudur. Sanayi Odası üyeliği işlemleri için danışmanlarımız ile iletişime geçebilirsiniz. Makalemizi dikkatle ve sabırla okuduğunuz için teşekkür ederiz.

İlgili Makaleler

Ağustos 18, 2021

Yerli Malı Belgesi Yenileme

Ağustos 18, 2021

Kapasite Raporu

Ağustos 18, 2021

Yerli Malı Belgesi Ücretleri