Kosgeb Destekleri

KOSGEB Destekleri

Tam adı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı olan KOSGEB, isminden de anlaşılacağı üzere küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) gelişmesi ve büyümesi için çeşitli destekler sunan bir kurumdur. Kuruluşunu 1990 yılında tamamlayan KOSGEB, günümüzde çalışmalarını Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı olarak sürdürmektedir. Ülkemizin ekonomik gelişiminde oldukça önemli bir yeri haiz olan KOBİ’ler doğru bir şekilde desteklendiğinde hem işletme olarak hızlı bir şekilde büyüyebilmekte hem de içinde bulunduğu sektörün gelişimine doğrudan veya dolaylı olarak katkıda bulunabilmektedir. Bu açıdan bakıldığında, KOBİ’ler, uzun vadede ülke ekonomisinin kalkınması için en kritik görevleri üstlenmektedir. Bu çerçevede KOSGEB destekleri de KOBİ’ler için oldukça gerekli olup KOSGEB desteği alan işletmeler, çalışmalarını daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilmekte ve hedeflerine daha hızlı ulaşabilmektedir. Böylelikle gelirlerini, çalışan sayısını ve piyasaya sunduğu ürün ve hizmet sayısını giderek artıran KOBİ’ler için farklı destek türleri mevcuttur. KOSGEB, KOBİ’lerin yanı sıra bireysel anlamda yapılacak girişimcilik desteği başvurularını da kabul etmektedir.
Destek ödeme talebinde bir gider için yerli malı belgesi beyan edilmiş ise belgenin, gidere ait fatura tarihi veya fatura tarihinden sonra alınması halinde destek programı süresi içerisinde alınmış olması şartı aranır.
Destek ödemesi talebinde, makine-teçhizat ve yazılıma ilişkin giderlerden Yerli Malı Belgesi olduğu beyan edilmiş olan var ise ilgili giderin Yerli Malı Belgesi sorgulaması KBS/Web servis vb. imkanlar çerçevesinde yapılır. Yerli Malı Belgesi görülen giderler için geri ödemesiz destek oranına % 15 (on beş) ilave edilerek destek ödemesi yapılır. Destek ödeme işlemi tamamlandıktan sonra işletme tarafından yerli malı belgesi sunulup destek tutarının yeniden hesaplanması talep edilemez.

KOSGEB Destekleri Nelerdir?

KOSGEB’in verdiği destekleri farklı kategorilere göre şu şekilde ayırabiliriz:

 Girişimcilik Destekleri

 • Geleneksel Girişimci Destek Programı
 • İleri Girişimci Destek Programı

 AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri

 • AR-GE ve İnovasyon Destek Programı
 • KOBİ TEKNOYATIRIM – KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı
 • Stratejik Ürün Destek Programı

 İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri

 • İşletme Geliştirme Destek Programı
 • İş Birliği Destek Programı
 • KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı
 • Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı
 • Yurt Dışı Pazar Destek Programı

 KOBİ Finansman Destekleri

 • KOBİ Finansman Destek Programı
 • Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı

 Laboratuvar Hizmetleri

 • KOSGEB Laboratuvar Hizmetleri
Yukarıda listelenen destekler arasında, mevcut durumda başvuruya kapatılan ve yeni başvuru alınmayan destekler belirtilmemiştir. KOSGEB Makine Teçhizat Desteği kapsamında işletmelerin kullanacakları yerli makine teçhizat alımlarını desteklemektedir. Yerli Malı Belgesi’ne sahip firmalardan alınan makine ve teçhizatlara geçtiğimiz dönemlerde ciddi destekler verilmiştir. Belgeli firmalar bu desteklerden yararlanmışlardır.
Her destek için belirlenen şartlar birbirinden farklı olup bir proje kapsamında KOSGEB desteği başvuran işletmeler, bu süreci genellikle bir danışmanlık firması ile beraber yürütmektedir.

İlgili Makaleler

Şubat 29, 2020

Kosgeb Destekleri