Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu

Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir kararı alınmadıkça hiçbir teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı, işyeri açma ruhsatı verilmez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez. ÇED Raporu bu yüzden önemli bir belgedir.

Çevresel Etki Değerlendirme Raporu, hayata geçirilecek olan projelerin çevresel etkilerinin belirlenmesi amacı ile yürütülen çalışmaların bütünüdür. Projelerin gerçekleştirilmesi noktasında çevreye karşı oluşabilecek olumlu ve olumsuz etkiler belirlenerek, meydana gelmesi muhtemel olumsuz etkilerin ortadan kaldırılmasını ya da minimum seviyeye indirilmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ile projenin gerçekleştirileceği yer ile teknoloji alternatifleri belirlenerek titizlikle değerlendirilir.

ÇED Raporu; çevre ve doğa ile uyum içinde, oluşabilecek zararların minimum seviyede tutulmasını amaçlayan bir üretim sürecinin meydana getirilmesini amaçlamaktadır. Çalışmalar bütününde alınacak kararların uygulama alanında takiplerinin yapılması ve gerekli kontrollerin sağlanmasını amaçlayan çalışmalar bütünü olarak da ifade edilebilir.

ÇED Raporu Kimler İçin Geçerlidir?

Gerçekleştirilecek olan projelerin çevreye ve doğaya olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesi gerekli önlemlerin alınması süreçlerini kapsayan ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) Raporu alınması gereken projeler şu şekilde sıralanabilir;

• Nükleer Yakıt Tesisleri
• Metal Endüstri Tesisleri
• Termik Güç Santralleri
• Rafineriler
• 100 m3 ve üzeri tank hacmine sahip olan, elektrolitik ve kimyasal bir üretim süreci kullanarak metal ve plastik maddelerin yüzeylerinin metalle kaplandığı tesisler ile yüzey temizliği yapan işletmeler
• Asbest çıkarılması ve asbest içeren ürünlerin işlemesi ve dönüştürmesini yapan tesisler
• Endüstriyel ölçekte üretim yapan kimya tesisleri
• Patlayıcı ve parlayıcı madde üreten tesisler
• Şehirlerarası yollar ve havaalanları
• Suyolları, limanlar ve tersaneler ve bu proje sahipleri ÇED Raporu alması zorunludur. Firma gerekli raporun alınmasına kadar beklemek zorundadır. Aksi taktirde cezai yaptırım söz konusu olacaktır.

ÇED Raporu Hangi Bilgileri İçerir?

ÇED Raporu için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvuru yapılması gerekmektedir. ÇED Yeterlik Belgesi alan kurum/kuruluşlar bu Tebliğ kapsamında hazırlayacakları tüm PTD, ÇED Başvuru Dosyası, ÇED Raporu için bu Tebliğin Ek-1’inde örneği verilen personel tablosunu bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen asgari sayıdaki personel ve varsa proje personeli için doldurup tabloda yer alan kişilerin imzası ile birlikte sunmakla ve personel tablosunu rapora eklemekle yükümlüdür.

ÇED Raporu Yaptırmamanın Cezası Var Mıdır?

ÇED Raporu alınmadıkça projelere hiçbir teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemiyor ve proje için yatırım sürecine başlanamıyor. Gerekli ÇED kararı olmadan başlatılan projeler için, toplam yatırım bedeli üzerinden %2 oranında bir para cezası kesiliyor.

ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Danışmanlık Faaliyetlerimiz

• Türk Mevzuatına göre ÇED Raporu/Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması
• Uluslararası kredi kuruluşları standartlarına göre Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Raporu hazırlanması
• Çevre Yönetim Planlarının hazırlanması, uygulanması ve gerekli eğitimlerin verilmesi
• Doğaya Yeniden Kazandırma Planlarının hazırlanması
• Hidroelektrik Santral Projeleri ve Diğer Hidrolik Faaliyet Talepleri İçin Değerlendirme Raporu (Ekosistem Değerlendirme Raporu) Hazırlanması
• Rüzgar Enerji Santrali projeleri için Ekosistem Değerlendirme raporu ve kuş gözlem raporu hazırlanması
• Sosyal Danışmanlık ve Sosyal Etki Değerlendirme raporlarının hazırlanması
• Yatırımlar için çevresel ön etüt çalışmalarının yapılması
• Hava Kalitesi modelleme çalışmaları yapılması ve raporlanması
• Biyolojik izleme çalışmaları danışmanlığı
• CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) uygulamalarının kullanımı ve bu doğrultuda periyodik olarak yapılması gereken bildirimlerin yapılması

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi ÇED Raporu bir firmanın üretime başlamadan önce alması gereken olmazsa olmaz bir belgedir. Akre Group Danışmanlık firmamız bu zamana kadar birçok firmanın ÇED Raporu almaları konusunda en üst düzeyde danışmanlık faaliyetlerinde bulunmuştur. Danışanlarımızdan iletişim linki üzerinden bilgi alabilirsiniz. Sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

İlgili Makaleler

Ağustos 17, 2021

Yerli İmalat Durum Belgesi