Kalite Belgeleri Danışmanlık

Kalite Belgeleri Danışmanlık Kalite belgeleri, bilinen adıyla ISO (Uluslararası Standartlar Teşkilatı) Belgeleri, en basit anlamıyla bir ürünün veya hizmetin kalite taahhüt belgesidir. Kalite belgesi aynı zamanda ürünün kalitesinin sürekliliği anlamına da gelmektedir. Bu belge al...
Devamını Oku

CE Belgesi Danışmanlık

CE Belgesi Danışmanlık Bildiğiniz üzere CE İşareti, Avrupa Birliği’nin teknik mevzuata uyumu çerçevesinde ürünlerin serbest dolaşımının tam anlamıyla sağlanması amacıyla kullanılan bir güvenlik işaretidir. Bu güvenlik işaretini kullanacak firmaların ürettikleri ürünler...
Devamını Oku

ISO 22301 İş Sürekliliği

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı ISO 22301, piyasa içerisinde yer alan hemen her kuruluşun belirli bir iş sürekliliği sistemi oluşturması ve yönetmesi için gereksinimleri ifade eden tanımdır. İş sürekliliğinin sağlanabilmesi için kuruluşa özel planla...
Devamını Oku

ATEX Belgesi

ATEX Belgesi Patlayıcı atmosferi bulunan ortamlarda güvenlik direktiflerini içeren program; ATEX Belgesi ile sertifikalandırılır. Bu ortamlarda kullanılan ekipmanın ve ortamın kendi koşullarının patlayıcılık standartlarına bağlı olarak farklı sertifikalar söz konusudur. ATEX; At...
Devamını Oku

ISO 50001 Enerji Yönetimi

ISO 50001 Enerji Yönetimi Danışmanlığı ISO 50001, uluslararası düzeyde kabul görmüş bir Enerji Yönetimi Standardı olup, ISO 9001 ve ISO 14001 ile bütünleşmiş bir standarttır. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri Standardı, firmalara enerji yönetim sistemlerinin kurulması noktas...
Devamını Oku

TSE HYB Belgesi

TSE HYB Belgesi Danışmanlık Hizmeti Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB), belirli kategorilerde müşterilerine hizmet sunan işletmelere, yaptıkları çalışmalarla ilgili Türk standartlarına veya diğer mevzuat ve kriterlere uygunluğu sağladıkları takdir...
Devamını Oku

ISO 10002

ISO 10002 Müşteri Şikayetleri Yönetim Sistemi Standardı müşteri şikayetlerinin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlayan bir standarttır. Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, şikâyetlerin değerlendirilmesi ve anlaşmazlıkların çözümü için aşağıdaki standartlar yayınlanmı...
Devamını Oku

ISO 13485

ISO 13485:2016, Tıbbî Cihaz ve Tıbbi Ekipman üretimi ve hizmeti veren şirketlerin Kalite Yönetim Sistemi şartlarını belirleyen bir standarttır. ISO 13485:2016 Standardı, bir kuruluşun müşteri ve geçerli mevzuat gerekliliklerini sürekli olarak karşılayan tıbbi cihazlar ve ilgili hi...
Devamını Oku