Periyodik Muayene ve Kontrol

Periyodik Muayene Ve Kontrol Hizmetleri

Periyodik Muayene ve Kontrol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yürütmesinde olan 25.04.2013 Tarih ve 28628 Sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin amacı işyerlerinde kullanılan iş ekipmanlarının sağlık ve güvenlik çerçevesinde uyulması gereken asgari şartları belirlemektir. Yönetmelik çerçevesinde iş yerinde kullanılan ekipmanların uyması gereken ulusal ve uluslararası standartlar bulunmaktadır ve belirtilen kriter ve aralıklarda gerekli uygunluk kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Yani çalışma ortamında, çalışanların maruz kaldığı risklerin belirlenmesi, kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılması zorunluluktur.

Periyodik Muayene ve Kontrol Neden Yapılır?

Periyodik Muayene ve Kontroller iş güvenliğinin sağlanması amacıyla belirli aralıklarla yapılmaktadır. Bu kapsamda iş ekipmanları gerekli yeterlilik ve uygunluk şartlarına göre incelenir. İş ekipmanı; bir işin yapılmasında istifade edilen, makine, alet, tesis ya da tesisat olarak tanımlanmaktadır. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği çerçevesinde belirtilmiş olan süreleri aşmamak kaydıyla gerekli kontroller yapılır.
Periyodik Muayene ve Kontroller çerçevesinde kontrolü sağlanan iş ekipmanlarının güvenlik seviyesi, iş yerinde tesis edilen sağlık ve güvenlik tedbirlerinin de birincil göstergesidir.  Muayene ve kontroller çerçevesinde tespit edilecek olan noksanlık ve aksaklıkların derhal giderilmesi iş kazalarını önlenmesi noktasında son derece önemlidir. Bunun yanından iş ekipmanlarında görülecek noksanlık ve aksaklıkların giderilmesi ekipmanların düzgün ve istenilen şekilde çalışmalarına ve üretim seviyesinde istenmeyen düşüşlerin yaşanmasına da engel olacaktır. Sonuç olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen bu yönetmelik ile aynı anda hem işverenin hem işçinin korunması hedeflenmektedir.

Periyodik Muayene ve Kontrolleri Kimler Yapabilir?

Periyodik Muayene ve Kontroller, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan yönetmelik çerçevesinde belirli kişiler tarafından yapılabilir. Bu çerçevede;
• Basınçlı kaplar, kaldırma iletme ekipmanları, yangın ve havalandırma tesisatlarını muayene ve kontrolleri makine mühendisleri ve makine teknikerleri tarafından yapılabilir.
• Elektrik tesisat kontrolleri, paratoner ve topraklama testleri elektrik ya da elektrik-elektronik mühendisleri ve teknikerleri tarafından yapılabilir.
• TÜRKAK tarafından akredite edilen kuruluşlar her türlü ölçme ve kontrol işlemlerinin yapılması için ideal kuruluşlardır.

Periyodik Muayene ve Kontroller Nasıl Yapılır?

  • Hidrostatik Testler
  • Ağırlık Testleri
  • Görsel Testler
  • Tahribatsız Muayeneler
  • Özel Cihazlar Yardımı ile Tespitler

 

İlgili Makaleler

Şubat 29, 2020

ATEX Belgesi

Şubat 29, 2020

ISO 50001 Enerji Yönetimi