ATEX Belgesi

ATEX Belgesi Patlayıcı atmosferi bulunan ortamlarda güvenlik direktiflerini içeren program; ATEX Belgesi ile sertifikalandırılır. Bu ortamlarda kullanılan ekipmanın ve ortamın kendi koşullarının patlayıcılık standartlarına bağlı olarak farklı sertifikalar söz konusudur. ATEX; At...
Devamını Oku

ISO 50001 Enerji Yönetimi

ISO 50001 Enerji Yönetimi Danışmanlığı ISO 50001, uluslararası düzeyde kabul görmüş bir Enerji Yönetimi Standardı olup, ISO 9001 ve ISO 14001 ile bütünleşmiş bir standarttır. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri Standardı, firmalara enerji yönetim sistemlerinin kurulması noktas...
Devamını Oku

TSE HYB Belgesi

TSE HYB Belgesi; tüketiciye sunulan hizmetlerin yeterliliğinin Türk Standartları Enstitüsü tarafından belgelendirilmesidir. 4077 Sayılı Kanununu hükümlerine tabi kuruluşlar, Kamu İhalelerine talip olan kuruluşlar ve kaliteli hizmet vermek isteyen kuruluşlar bu belgeyi almak istemekted...
Devamını Oku

Kosgeb Destekleri

KOSGEB Makine Teçhizat Desteği kapsamında işletmelerin kullanacakları yerli makine teçhizat alımlarını desteklemektedir. Yerli Malı Belgesi’ne sahip firmalardan alınan makine ve teçhizatlara geçtiğimiz dönemlerde ciddi destekler verilmiştir. Belgeli firmalar bu desteklerden yar...
Devamını Oku

ISO 10002

ISO 10002 Müşteri Şikayetleri Yönetim Sistemi Standardı müşteri şikayetlerinin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlayan bir standarttır. Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, şikâyetlerin değerlendirilmesi ve anlaşmazlıkların çözümü için aşağıdaki standartlar yayınlanmı...
Devamını Oku

ISO 13485

ISO 13485:2016, Tıbbî Cihaz ve Tıbbi Ekipman üretimi ve hizmeti veren şirketlerin Kalite Yönetim Sistemi şartlarını belirleyen bir standarttır. ISO 13485:2016 Standardı, bir kuruluşun müşteri ve geçerli mevzuat gerekliliklerini sürekli olarak karşılayan tıbbi cihazlar ve ilgili hi...
Devamını Oku

ISO 27001

27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi bilgi varlıklarınızı yönetme yükümlülüklerinizi yasal gereksinimlere göre yaptığınızı garanti eden bir sistemdir. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) ile işbirliği içinde olan Uluslararası Standart...
Devamını Oku

ISO 50001

ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Standardı ile enerji kullanımı ve tüketim dahil olmak üzere enerji performansınızı en üst seviyede tutabilirsiniz. ISO 50001 Enerji Yönetim Standardı kuruluşların enerji verimliliği, enerji kullanımı ve tüketim dahil olmak üzere enerji performansını...
Devamını Oku