ATEX Belgesi

ATEX Belgesi

Patlayıcı atmosferi bulunan ortamlarda güvenlik direktiflerini içeren program; ATEX Belgesi ile sertifikalandırılır. Bu ortamlarda kullanılan ekipmanın ve ortamın kendi koşullarının patlayıcılık standartlarına bağlı olarak farklı sertifikalar söz konusudur.
ATEX; Atmosphere ve Explosive kelimelerinin birleşiminin kısaltmasıdır. Atlayıcı ortamlarda çalışan ekipman ve teçhizatın güvenliği ve potansiyel risk durumunda iş güvenliği koşulları gibi şartların sağlanması için bu protokoller uygulanır.
Uluslar arası standartlar içerisinde yer alan ATEX; Atex 95 ve ATEX 137 olmak üzere farklı gruplara sahiptir. Kanunen bu sertifikasyonun yapılması, ilgili risk grubunda yer alan tüm tesisler için zorunludur. İş Sağlığı ve Güvenliği koşullarının sağlanmasında da ATEX standartları benimsenir.

ATEX Belgesi Kimler İçin Gereklidir?

ATEX Belgesi, diğer ismiyle patlamadan korunma dokümanı; patlayıcı atmosferi bulunan tüm tesisler için zorunludur. Doküman, hem ortamın güvenliği hem de ortamda kullanılan araç ve gerecin bu ortamda kullanılmaya uygunluğu bakımından verilir.
İş kanununda yer alan İş Sağlığı ve Güvenliği maddeleri kapsamında, 2013/28633 sayılı Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince başta;
 • Rafineriler
 • Doğalgaz Dolum İstasyonları
 • LPG Dolum İstasyonları
 • Akaryakıt istasyonları
 • Boyahaneler
 • Parlayıcı kimyasal depolama alanları
 • Uçucu ve yanıcı gazların depolama tesisleri
 • Gaz veya yanıcı madde depolama araçları (tanklar)
Bu belgeyi almakla yükümlüdür. Bunun dışında patlayıcı niteliği bulunan araçların kullanıldığı ve hammadde ya da ürünün patlayıcı nitelik taşıdığı tüm ortamlarda ATEX sertifikasyonu yapılması gereklidir.

ATEX Kapsamında Dikkate Alınması Gereken Direktifler

 • Elektromanyetik Uyumluluk Direktif 2004/108 EC (EMC) (eskisi 89/336),
 • Alçak Gerilim Direktifi 2006/95/EC (LVD) (Low Voltage Directive) (eski direktif 73/23,
 • Makine Direktifi 98/37 EC (Mashinery Directive) (eski direktif 89/392),
 • Tehlikeli Maddelerin Halka Açık Yollarda Taşınması Direktifi (Directive 94/55/EC and 98/91/EC, Tranfport Of Dangerous Goods By Road)
 • Kişisel Koruyucu Ekipmanlar Direktifi (Personal Protective Equipment (PPE) Directive 89/686/EEC,
 • Basınçlı Ekipmanlar Direktifi 97/23 (Pressure Equipment Directive (PED) 97/23 EC),
 • Basit Basınçlı Kaplar Direktifi (Simple Pressure Vessel Directive 87/404 EEC),
 • Gaz Yakan Cihazları Direktifi (Gas Appliances Directive 90/396 EEC (GAD),
 • Yapı malzemeleri Direktifi (Construction Products Directive 89/106 EEC ) (CPD),
 • Kullanılmış, Tamir Edilmiş Veya Değiştirilmiş (Modified) İkinciel Ürünler Ve Yedek Parçalar.

 ATEX Belgesi Alınmazsa Ne Olur?

ATEX Belgesi, belirttiğimiz tesisler için bir seçenek değil zorunluluktur. Bir çeşit ruhsatlandırma bileşeni olarak kabul edilir ve bu standartlar yerine getirilmediği durumda, idari para cezalarından, faaliyetin durdurulmasına kadar ciddi yaptırımlar söz konusu olabilir.
Gerek tesislerde güvenli çalışma ortamının sağlanması, gerekse sürdürülebilir iş akışının gerçekleşebilmesi için ATEX Belgesi alınması kanun yükümlülük dışında önemli bir işlemdir. Bu konuda profesyonel destek almak ve hemen sertifikasyon sürecini başlatmak için bize ulaşabilirsiniz. Sizin için her boyuttaki tesis ve teçhizat kapsamında belgelendirme süreçlerini gerçekleştirebiliyoruz.
Patlayıcı ortamlarda kullanılmak üzere hazırlanan ekipmanlar ve koruma sistemlerinin 94/9/EC sayılı ATEX Direktifi’ne göre sertifikalandırılması gerekmektedir. ATEX Direktifi kapsamında teknik dosya hazırlanması, test ve belgelendirme konularında bizlerden hizmet alabilirsiniz. Uzman ekibimizden şimdi destek almak için telefon hattımızı veya online whatsapp modülü seçeneklerini kullanabilirsiniz. Atex Sertifikası danışmanlarımız sizin için en doğru olanı belirleyeceklerdir.

İlgili Makaleler

Nisan 16, 2020

CE Belgesi Danışmanlık